تولید دستگاه خراطی

کد دستگاه۶۰۱

دستگاه فوق قابلیت خراطی کاسه قندان و گلدان و سینی و بشقاب و........ را دارد .

تصاویر بیشتر در( ساخت دستگاه خراطی قانعی ).

تماس : ۳۴۴۸ ۷۷۰ ۰۹۱۵ و یا تلگرام ۰۹۳۵۵۳۶۶۰۵۸

پاسخ دهید