دستگاه خراطی دینام بالا(۲)

دستگاه خراطی دینام بالا ۲
تماس ۰۹۱۵۷۷۰۳۴۴۸
تلگرام ۰۹۳۵۵۳۶۶۰۵۸

به سایت (سازنده دستگاه خراطی قانعی ) جهت دیدن دیگر نمونه دستگاهها مراجعه نمایید

پاسخ دهید